Δήλωση Απορρήτου

Εισαγωγή...

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου έχει σχεδιαστεί προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τα οποία η Etex Building Performance S.A., με έδρα την οδό Vulturilor 98, 5-6, ΤΚ 030857, Τομέας 3, Βουκουρέστι και καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο με αρ. J40 / 6083/1999, εγγεγραμμένη στις φορολογικές αρχές με αριθμό μητρώου np. RO11935340, (ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εφεξής θα αναφέρεται ως "Εμείς", "Εμάς" και "Ημών") συγκεντρώνει μέσω του δικτυακού τόπου www.siniat.gr (εφεξής αναφερόμενη ως ”Ιστοσελίδα”), γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, σε ποια νομική βάση και πώς θα χειριστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Μαθαίνουμε για εσάς από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται την αναγνώρισή αυτής της ειδοποίησης περί απορρήτου.

Νομική βάση

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς (εφεξής αναφερόμενα ως "Προσωπικά Δεδομένα") με δύο τρόπους:

  • μέσω της εγγραφής και της αποστολής πληροφοριών που επιλέγετε να εισάγετε σε ορισμένες σελίδες της Ιστοσελίδας. Πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που σημειώνονται με το σύμβολο "*", προκειμένου να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους σκοπούς επεξεργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς, περιλαμβάνουν το όνομα και το επίθετό σας, ημερομηνία γέννησης και ηλικία, εθνικότητα, προσωπική ή επαγγελματική διεύθυνση, προσωπική ή επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικό ή επαγγελματικό κινητό ή άλλο αριθμό τηλεφώνου, δραστηριότητα, θέση, τίτλο, μήνυμα, διεύθυνση IP ή άλλες προσωπικές πληροφορίες ή στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε. Μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε σχόλια, προτάσεις ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή την εταιρεία μας. Μπορούν να ζητηθούν και άλλα συγκεκριμένα είδη πληροφοριών σε σχέση με διαγωνισμούς, κληρώσεις, άλλες προωθητικές προσφορές ή άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης κειμένου, βίντεο ή ήχου
  • μέσω cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, δείτε παρακάτω.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να μας επιτρέψει:

  • να ανταποκριθούμε στο άμεσο αίτημά σας, όπως περιγράφεται τη στιγμή που συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή διαφορετικά όπως περιγράφεται σε σας πριν από τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;
  • να διαχειρίζεστε τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, στο βαθμό που είναι εφικτό, της συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, άλλες προωθητικές προσφορές ή άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ; και
  • να σας στέλνουμε ταχυδρομικές αποστολές ή άλλες πληροφορίες μάρκετινγκ σχετικά με μια ποικιλία από μάρκες, θυγατρικές ή / και συνεργάτες μας με τους οποίους διεξάγουμε κοινές προωθήσεις ή προγράμματα στα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / μηνυμάτων / μηνυμάτων κειμένου (υπό τον όρο ότι μας έχουν δώσει, θυγατρικές ή / και συνεργάτες τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή τους, εφόσον απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Μπορούμε να συνδυάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλατε με άλλα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποκτήσει για εσάς για τους ίδιους σκοπούς από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των πληροφοριών σας σε εμάς σε άλλα μέρη ή μέσω άλλου μέσου (όπως οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων). Αυτές οι πηγές είναι: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για νέους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι ακόμα προβλέψιμοι σε αυτήν την ειδοποίηση περί απορρήτου, παρά μόνο με βάση την ισχύουσα εκ του νόμου άδεια. Σε κάθε περίπτωση, προτού χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε για μια τέτοια αλλαγή στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων βάσει συναίνεσης, δεν θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τέτοιους νέους σκοπούς χωρίς να λάβετε πρώτα τη συγκατάθεσή σας.

Ειδική κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα συλλέξουμε ούτε θα επεξεργαστούμε καμία ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς. Οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή άλλες πεποιθήσεις παρόμοιας φύσης, ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τη μοναδική αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό.

Άμεσο μάρκετινγκ

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται βάσει του ισχύοντος νόμου.

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε να μην λάβετε οποιαδήποτε εμπορική ή διαφημιστική πληροφορία από εμάς, μπορείτε δωρεάν και χωρίς να χρειάζεται να δώσετε οποιαδήποτε αιτιολόγηση, να εξαιρεθείτε από τυχόν καμπάνιες άμεσου μάρκετινγκ και να αντιταχτείτε στη μελλοντική επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση siniat.ro@etexgroup.com και να αναφέρετε "opt-out" στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Λάβετε υπόψη ότι η εξαίρεση από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων από εμάς, δεν θα σας εμποδίσει να λάβετε πληροφορίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε σύμβαση που ενδεχομένως έχετε συνάψει μαζί μας.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ, εκτός εάν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνουμε για τη λογική που εμπλέκεται στην απόφαση, καθώς και για τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς.

Κοινή χρήση Προσωπικών Δεδομένων και μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

Δεν θα διαθέσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους και δεν θα αποκαλύψουμε δημοσίως τα Προσωπικά Δεδομένα, εκτός αν οι μεταφορές αυτές βασίζονται στη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ σας και εμάς ή όταν σε μια τέτοια μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων τα δεδομένα επιτρέπονται ή υποχρεώνονται με νόμο ή με εντολή διοίκησης ή δικαστικής αρχής.

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους παραλήπτες: θυγατρικές, συνεργάτες, παρόχους φιλοξενίας, προμηθευτές.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι κάθε φορά που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μεταφέρονται σε μεταποιητές ή τρίτους που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, χώρες οι οποίες δεν θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλληλες  προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα διασφαλίσουμε την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των κατάλληλων διασφαλίσεων που έχουν ληφθεί ή πληροφορίες σχετικά με το πού τέθηκαν στη διάθεσή τους στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση siniat.ro@etexgroup.com.

Χρήση cookies  

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή από ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να λειτουργούν οι ιστότοποι ή να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies π.χ. για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις γλώσσας, να θυμάται ότι έχετε περάσει τον έλεγχο ηλικίας, να αναλύει τη χρήση της Ιστοσελίδας μέσω του Google Analytics, να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης με υποστηριζόμενους εξωτερικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά, στη σελίδα εισόδου θα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και τη σχετική διατύπωση σχετικά με τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των cookies μέσω ενός "banner cookie". Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ενεργά την Ιστοσελίδα και δεν αντιτίθεται ενεργά στη χρήση cookies, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies και η συναίνεσή μας θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε οι πληροφορίες να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα του η ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που η συγκατάθεσή σας λείπει από το πρόγραμμα περιήγησής σας (π.χ. εάν διαγράψατε τα cookies), το "banner cookie" με πληροφορίες απορρήτου θα εμφανιστεί ξανά την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα cookies που απαιτούνται τεχνικά, τα οποία συνεπώς δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies περιόδου λειτουργίας τα οποία διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της συνεδρίας σας και τα οποία δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Άλλα cookie (όπως cookies για να βελτιώσετε την εμπειρία πλοήγησης με την καταγραφή ορισμένων δεδομένων - αυτό αποτρέπει την ανάγκη να επαναφέρετε αυτά τα δεδομένα σε κάθε σύνδεση - και προσαρμόζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στις προτιμήσεις σας) μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με βάση της συγκατάθεσής σας. Θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα δικτυακό τόπο στον κάτωθι πίνακα

{Cookie Block Here}

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα cookies

Google Analytics: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων Ιστού της Google Inc. (Google). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Από τη στιγμή που έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση των μεταφερθέντων διευθύνσεων IP, η Google, πριν από τη μεταφορά, θα περικόψει /ανώνυμα την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP εντός των κρατών μελών του ΕΟΧ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της Ιστοσελίδας, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της Ιστοσελίδας για εμάς και να παράσχει σε εμάς άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα της Ιστοσελίδας και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτόν τον ιστότοπο, ο κώδικας Google Analytics συμπληρώνεται με το "anonymizeIp" για να διασφαλιστεί μια ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (καλούμενη IP-masking).

Πώς να αποτρέψετε τη εγκατάσταση των cookies

Μπορεί να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies προσαρμόζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησης. Πράγματι, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αποτροπής των cookies, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org.

Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες σε εσάς.

Πώς να διαγράψετε / απενεργοποιήσετε τα cookies

Για να διαγράψετε / απενεργοποιήσετε όλα τα cookies που έχουν οριστεί στον υπολογιστή σας, η πλειοψηφία των προγραμμάτων περιήγησης ιστού σάς επιτρέπει να απενεργοποιείτε πλήρως τη χρήση cookies ή να διαγράφετε cookies που δημιουργούνται από συγκεκριμένους τομείς ή ιστότοπους. Για να μάθετε πώς να το κάνετε, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
  • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
  • Safari on IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
  • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

 

Μπορείτε να αποτρέψετε συγκεκριμένα τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων (cookies και διεύθυνση IP) από την Google για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Μπορείτε επίσης [να] απορρίψετε ρητά τη χρήση του Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο, κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ένα cookie opt-out θα οριστεί στον υπολογιστή, το οποίο αποτρέπει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο: Disable Google Analytics.

Μοιραστείτε στα κοινωνικά δίκτυα

Χρησιμοποιούμε μια κοινωνική προσθήκη για να μπορείτε να μοιράζεστε τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας στο Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat μέσω των κουμπιών "Κοινή χρήση".

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιλέξαμε σκόπιμα να μην χρησιμοποιούμε άμεσες προσθήκες κοινωνικής δικτύωσης στην ιστοσελίδα μας. Αντ' αυτού, χρησιμοποιούμε μια εναλλακτική τεχνική λύση που σας επιτρέπει να αποφασίσετε εάν θα μεταδώσετε δεδομένα στους φορείς εκμετάλλευσης κοινωνικών δικτύων και πότε. Έτσι, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, τα δεδομένα δεν μεταδίδονται αυτόματα σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Μόνο όταν κάνετε ενεργό κλικ στο αντίστοιχο κουμπί, ο περιηγητής σας θα συνδεθεί με τους διακομιστές του κοινωνικού δικτύου, δηλαδή κάνοντας κλικ στα στοιχεία και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του κοινωνικού δικτύου υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας στο πρόγραμμα περιήγησης που συνδέετε με τους διακομιστές του κοινωνικού δικτύου και στέλνοντας δεδομένα χρήσης σε αυτόν τον φορέα κοινωνικού δικτύου, ανεξάρτητα από το αν είστε συνδρομητής αυτού του κοινωνικού δικτύου.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση ή την εμβέλεια των δεδομένων που μπορούν να συλλέξουν τα κοινωνικά δίκτυα. Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την εμβέλεια της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα και σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας και τις σχετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στις αντίστοιχες συμβουλές απορρήτου των κοινωνικών δικτύων.

Συνδέσεις με ιστότοπους άλλων

Σε ορισμένες περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται ως ευκολία σε εσάς ωστόσο παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε αυτά τα τρίτα μέρη ή τους δικτυακούς τόπους τους και ότι αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν διαφορετική ειδοποίηση απορρήτου που ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν βρίσκεστε στις ιστοσελίδες αυτών των τρίτων. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ειδοποιήσεις απορρήτου όλων των ιστότοπων, προτού δώσετε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης.

Διάρκεια αποθήκευσης

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των στόχων που περιγράφονται παραπάνω ή όπως καθορίζεται από το νόμο.

Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα

Έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές του κλάδου για να διασφαλίσουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των επεξεργασμένων Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, η ασφάλεια απαιτεί προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτές τις προσπάθειες λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από μόνοι σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ισχυρών κωδικών πρόσβασης και κρατώντας όλα τα ονόματα των χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης (αν υπάρχουν) εμπιστευτικά.

Παιδιά

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται ή απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει τους πληροφορίες από αυτά τα άτομα. Εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο siniat.ro@etexgroup.com.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε πρόσβαση ή διόρθωση και, ενδεχομένως, διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας και να επωφεληθείτε από το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο για την προστασία των δεδομένων, αποστέλλοντας υπογεγραμμένη αίτηση με αντίγραφο της ταυτότητάς σας , διαβατηρίου ή άλλης απόδειξης ταυτότητας με την siniat.ro@etexgroup.com ή εγγράφως στην Etex Building Performance S.A., Str. Vulturilor 98, etaj 5, code 030857, Sector 3, Bucharest, Romania.

Εφόσον ισχύει, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συναίνεσης που έγινε πριν από την ανάκληση.

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή (ιδίως στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συνήθους κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο όπου συνέβη η παραβίαση), εάν θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν εσάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Υπεύθυνος συμμόρφωσης

Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης της ομάδας της Etex μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας στο complianceofficer@etexgroup.com για όλα τα θέματα που συσχετίζονται με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Ημερομηνία ισχύος και αλλαγές

Αυτή η ειδοποίηση περί απορρήτου ισχύει από 25.05.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την πλήρη κρίση μας, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τμήματα αυτής της ειδοποίησης περί απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά σε αυτή τη σελίδα για να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της ειδοποίησης περί απορρήτου, καθώς η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου μετά την δημοσίευση των αλλαγών στους όρους αυτούς σημαίνει ότι θα αναγνωρίσετε αυτές τις αλλαγές.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

 

Καινοτόμες, έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις

Δοκιμασμένες και πιστοποιημένες λύσεις

Δέσμευση για βιώσιμη κατασκευή