Κρυσταλλικού Πυριτίου


Η πολιτική ασφάλειας του Siniat και του Κρυσταλλικού Πυριτίου


Siniat προβλέπει τα αιτήματα κανονίσματος σχετικά με το Κρυσταλλικό Πυρίτιο  και μεταβιβάζει πληροφορίες σχετικά με αυτό, ως μέρος της πολιτικής του ασφάλειας.

Ως συνεπεία, θα βρείτε από κάτω τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Κρυσταλλικό Πυρίτιο, τους δυνητικούς κίνδυνους και τις συστάσεις προστασίας.
Οι ομάδες μας είναι έτοιμες να σας απαντήσουν σε κάθε άλλες ερωτήσεις.

Συντμήσεις
CS: Κρυσταλλικό Πυρίτιο  
RCS:  Κρυσταλλικό Πυρίτιο  Ελεύθερο Αναπνευστό.  Αναπνευστός σημαίνει τα μόρια με την διάθεση < 10/15µ  στον αναπνευστό αέρα για πρόσωπα
OEL:  Το όριο επαγγελματικής έκθεσης     
RPE: Ο εξοπλισμός ασφάλειας για την αναπνοή.

Τι είναι το Κρυσταλλικό Πυρίτιο  (CS);   
Το όνομα Πυρίτιο είναι αντίστοιχο με το διοξείδιο πυριτίου (Si02) και περιλαμβάνει τα μεταλλεύματα σύνθετα με βάση του  πυριτίου και του οξυγόνου.
Το Πυρίτιο υπάρχει σε δέκα διαφορετικές κρυσταλλικές  μορφές. Είναι βαρύς, αδρανής χημικός και έχει ένα σημείο τήξης πολύ χαμηλό.
Ο χαλαζίας είναι η πιο κοινότοπη μορφή Κρυσταλλικού Πυριτίου  (περισσότερο από 90%), και στις εκδόσεις χρησιμοποιείται συχνά το όνομα Quart στο πλαίσιο του CS.
Η σιλικόνη και το πυρίτιο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η σιλικόνη είναι συνθετικό πολυμερές στην οποία τα άτομα είναι δεμένα από τις ενώσεις άνθρακα.

Ποια υλικά κατασκευής περιλαμβάνουν Κρυσταλλικό Πυρίτιο;           
Όλοι οι τύποι πετρών περιλαμβάνουν Κρυσταλλικό Πυρίτιο σε αφθονία. Όλη η γη περιλαμβάνει τουλάχιστον σημάδια από το Κρυσταλλικό Πυρίτιο . Για παράδειγμα, η άμμος και το χαλίκι φτιάχνονται σε μεγάλο μέρος από το Κρυσταλλικό Πυρίτιο .
Ως συνέπεια, τα περισσότερα υλικά κατασκευής με βάση σε μεταλλεύματα αποτελούνται από  το Κρυσταλλικό Πυρίτιο ή θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον σημάδια από το Κρυσταλλικό Πυρίτιο .

Είναι Κρυσταλλικό Πυρίτιο Ελεύθερο Αναπνευστό το ίδιο με  Κρυσταλλικό Πυρίτιο  (μικρό κομμάτι);    
      Ο όρος για το Κρυσταλλικό Πυρίτιο Ελεύθερο Αναπνευστό αναφέρεται στα μόρια από το Κρυσταλλικό Πυρίτιο με διαστάσεις τόσο λεπτές όσο μπορούν να μπαίνουν στα πιο βαθύ μέρη των πνευμόνων, δηλαδή των λοβών.
Τα αντικείμενα ή τα τελικά προϊόντα (χύμα/ στέρεο)  δεν περιλαμβάνουν το  Κρυσταλλικό Πυρίτιο Ελεύθερο Αναπνευστό στη φυσική σου μορφή, αυτά  περιλαμβάνουν Κρυσταλλικό Πυρίτιο. Όμως, το Κρυσταλλικό Πυρίτιο Ελεύθερο Αναπνευστό μπορεί να σχηματιστεί  ή να ελευθερωθεί  από  προϊόντα όπως αυτό όταν επεξεργάζονται μηχανικά.

Είναι το Κρυσταλλικό Πυρίτιο επιβλαβής για την υγεία;
Ναι, μόνο όταν τα μικρά μόρια μεταφέρονται στον αέρα (RCS) και μπορούν να είναι εισπνεόμενα σε μία μεγάλη περίοδο. Η εκτεταμένη και υπερβολική έκθεση στα μικρά μόρια του Κρυσταλλικού Πυριτίου Ελεύθερο Αναπνευστό μπορεί να μένει σε μία επαγγελματική ασθένεια πολύ γνωστή που ονομάζεται πυριτίαση.
Λόγω του επιπέδου επίγνωσης του κίνδυνου αυτής της ασθένειας, αλλά και την εφαρμογή των μέτρων πρόληψη, και τους όρους υποχρεωτικούς στους κράτους μέρη της ΕΕ, μπορεί να προλαμβάνει αυτή την ασθένεια.              
Τα πρόσωπα που έχουν πυριτίαση έχουν ένα μεγάλο κίνδυνο να παρουσιάσουν πνευμονικό καρκίνο.

Η κατηγοριοποίηση του Κρυσταλλικού Πυριτίου     
Το Κρυσταλλικό Πυρίτιο είναι κατηγοριοποιημένο ως έναν ανθρωπινό καρκινικό παράγοντα που ο IARC επιβεβαίωνε. IARC είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο, η πιο χαμηλή αρχή στο παγκόσμιο επίπεδο έλεγχου των καρκινικών οσίων.        
Το ξύλο περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία. Η σκόνη ξύλου είναι καρκινική για τους ανθρώπους.

Γιατί Siniat βάζει αυτές τις πληροφορίες στο ετικέτα των προϊόντων του;      
Οι  παρόντες κανονισμοί αναφέρουν σε μεγάλο μέρος στην πιθανότητα έκθεσης των εργαζομένων στην Κρυσταλλικό Πυρίτιο Ελεύθερο Αναπνευστό. Πόση μεγάλη είναι η έκθεση ή ποιος χρόνος δεν είναι απλό να περιοριστεί. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το περιεχόμενο Κρυσταλλικής Πυρίτιας του προϊόντος, αλλά από τον τρόπο στον οποίον τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα και ποία μέτρα ασφάλειας/ πρόληψης παίρνουν στη διάρκεια αυτών των παραγώγων. Ως συνεπεία, η Ομάδα Etex από πού λάβει μέρος ο Siniat, αποφάσισε να λάβει ετικέτα στα αντικείμενα που περιλαμβάνουν την Κρυσταλλική Πυρίτια, αν και αυτό το πράγμα δεν είναι ακόμα ζητημένο από τους κανονισμούς εν ισχύς.
Η πολική του Ομάδος Etex θεωρεί ότι τα προϊόντα που μεταφέρνονται στην αγορά και που περιλαμβάνουν περισσότερα από 0,1% CS πρέπει να έχουν αυτά τα ετικέτα, για αυτό το λόγο όλα τα προϊόντα που ξεπερνούν αυτό το επίπεδο θα έχουν πληροφορίες προειδοποίησης.   

Για τους συναρμολογητές : συστάσεις σχετικά την προστασία των εργαζομένων
 Η εργασία με τα πλάκα γύψου – χαρτονίου                                        
     Όταν κόβεται τα πλάκα γύψου – χαρτονίου και χρησιμοποιείται ένα δίσκο κοψίματος χωρίς αερισμό για την απόρριψη της σκόνης, το επίπεδο σκόνης (χωρίς να έχει στο βλέμμα το CS) μπορεί να ξεπερνάει το όριο επαγγελματικής έκθεσης. Ως συνεπεία της αύξησης του επιπέδου σκόνης μπορεί να εμφανίσει το κίνδυνο βιομηχανικής βρογχίτιδας ή μπορεί να εμφανίσουν αλλά αποτέλεσμα υπό της υγείας.
Αν και υπάρχουν μέτρα απομάκρυνσης της σκόνης, πρέπει να ελέγχεται αν αυτά είναι αποτελεσματικά.
Αν υπάρχουν αμφιβολίες ότι η έκθεση μπορεί να ξεπερνά το όριο επαγγελματικής έκθεσης, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορέσουν εξοπλισμό ασφάλειας της αναπνοή, δηλαδή μάσκα σκόνης.
Όταν χρησιμοποιείται ένα κοινό μαχαίρι στον χειρισμό των πλακών (όπως γίνεται συχνά) η πιθανότητα ξεπεράσματος του ορίου επαγγελματικής έκθεσης είναι πολύ χαμηλή.    
Γύψοι   
Οι ίδιες συστάσεις είναι έγκυρες για τους γύψους στις φάσεις όταν η σκόνη μπορεί να ελευθερωθεί, ειδικά στο πλαίσιο της ανάμειξης (ενώσεις σκόνης) και της τριβής (σκόνη και ενώσεις READYMIX).  

Διανομέας: σημαντικές συστάσεις    
Ο διανομέας πρέπει να σέβεται τις πληροφορίες από την ετικέτα από τις παλέτες και από τα προϊόντα, αυτές δεν πρέπει να απορρίπτουν. Υπάρχει την πιθανότητα ότι αυτοί να διαμένουν και αλλά υλικά κατασκευής με περιεχόμενο από CS.
Αυτός μπορεί να αποδείχνει ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες από τις ετικέτες, και θα πρέπει να έχει μία εκπαίδευση σχετικά με το CS και την πιθανή επίδραση του αυτού υπό της υγείας των ανθρώπων, και έτσι να πληροφορεί σωστά τους πελάτες. Αν κάνει έτσι, ο διανομέας Siniat θα αναγνωριστεί για τους γνώσεις και για τον επαγγελματισμό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, κοιτάξτε: www.crystallinesilica.eu , www.eurosil.eu